Projekt omvärld

posted in: Just nu | 0

Åk 7 arbetar under projektveckan med omvärlden i form av världsdelar. Klasserna har blivit indelade i tvärgrupper vilket gör att de får arbeta tillsammans med elever ur andra klasser tillsammans om en världsdel. När det sedan blir dags för redovisning kommer de tillbaka till sin klass och då redovisar varje grupp om en världsdel var.

Lärarna berättar att denna veckan ger dem möjlighet att arbeta tillsammans, hela vägen från planering till bedömning. Det ger dem också ett tillfälle att arbeta ”ämnesöverskridande” och prova undervisa i ämnen man vanligtvis inte undervisar i vilket gjort att man finner liknande gemensamma förmågor att träna i ämnena. Ida, vanligtvis lärare i svenska  och engelska, och Anca, vanligtvis lärare i franska och engelska, hjälper eleverna just i dag att skapa en buffé från vald världsdel i hemkunskapen.