Scheman

posted in: Viktig information | 0

Små justeringar har gjorts i scheman. De nya scheman ligger nu under respektive klassflik.

Dessa nya scheman gäller fr.o.m 4/9 och under resterande del av höstterminen.