Information om närvarosystem

posted in: Viktig information | 0

Information om närvarosystem

Stenbackaskolan kommer omedelbart vid terminstart att återgå till att använda närvarosystemet Dexter.

Företaget bakom vårt tidigare system, ClickSystem, har tyvärr inte uppfyllt vad de har lovat vid utvecklingen av produkten och systemet anses inte vara fungerande i skolmiljö.

Karlshamns kommun har därmed valt att omdelbart och helt avsluta samarbetet med dem.

Vi beklagar de eventuella olägenheter bytet av närvarosystem innebär.

 

Elevernas ”taggar” kommer att samlas in vid terminsstarten, inlogg till ClickSystem kommer att inaktiveras och det kommer inte längre att fungera att sms:a frånvaroanmälningar.

Vi undersöker en möjlighet att knyta en sms-funktion till Dexter, men detta är i dagsläget inte klart.

Information kommer när/ om det blir aktuellt.

 

Frånvaroanmälan

För att frånvaroanmäla en elev, ring expeditionens telefonsvarare innan kl 08:00. Frånvaroanmälan ska göras varje frånvarodag av vårdnadshavare.

Frånvaroanmälan telnr: 0454 30 74 10