Anmälan till lovskola

posted in: Viktig information | 0

Lovskola – sommarlovet 2019
Välkommen att delta i lovskola anordnad av Karlshamns kommuns högstadieskolor!

Lovskolan är förlagd på Österslättsskolan 17 juni till och med 28 juni för de elever som
uppfyller nedanstående kriterier:

1. Elever som har avslutat grundskolans årskurs 8 och som riskerar att i årskurs 9
inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan.
2. Elever som har avslutat grundskolans årskurs 9 men som inte blivit behöriga till
ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan.

Lovskolan arrangeras i samarbete med föreningslivet i Karlshamn vilket skapar
möjligheter att kombinera dagen med någon fritidsaktivitet.

Vi hoppas att du får en givande lovskolevistelse!

____________________________________________________________

Elever som anmäler sig till lovskola samlas i Österslättsskolans café kl 09.00 varje morgon och slutar kl 15.00.
Skolan bjuder på frukt på förmiddagen och lunch serveras i matsalen.

Lämna anmälningsblanketten till skolexpeditionen på din skola senast onsdag 26/4.

Det är viktigt att blanketten kommer in i tid för att vi ska kunna göra en god planering av
undervisningen, matbeställning etc.

OBS: Sent inkomna anmälningar kommer ej tas emot.
Anmälan är bindande och sjukanmälan görs på telefonnr 0454-813 34.
Samtliga elever får busskort till kollektivtrafik. Om du har svårigheter att ta dig till
lovskolan med kollektiva transportmedel, fyll i detta i nedanstående talong och meddela
vilka behov du har.

Mer info och anmälningsblankett: Anmälan till lovskola, elever, Stenb