Info om niornas CB-återlämning

posted in: Viktig information | 0

Information angående återlämning av elev-Chromebooks, Stenbackaskolan 2019

Nu börjar sommarlovet närma sig och det är snart dags att återlämna Chromebooks (CB) för eleverna i åk 9. På Stenbacka kommer återlämningen att ske tisdagen den 11:e juni.

Tidigare år har det funnits möjlighet för eleverna att köpa ut sina elevdatorer. Denna möjlighet finns inte med nuvarande avtal, så alla enheter ska lämnas in. Detta gäller även elever som ska gå t.ex. lovskola.

Återlämningen

Exakt tid och plats för återlämning meddelas av mentor och ligger i elevernas klasskalendrar på hemsidan.

Vid återlämning kommer följande punkter att kontrolleras:

  • Utrustning – CB lämnas tillsammans med fungerande strömadapter. Saknas strömadapter faktureras vårdnadshavare 200:-
  • Uppstart – CB ska lämnas uppstartad för att kontrollera att inga problem föreligger med inloggning, ström eller bildskärm.
  • Klistermärken – Inga klistermärken eller spår av klistermärken får finnas på CB.
  • Skadat chassi – CB får inte vara skadad med sprickor, stora bucklor eller saknade tangenter.
  • Andra uppenbara skador.

Eleverna kommer att få en kvittens på att enheten är återlämnad.

Skulle enheten ha ett fel som inte bedöms som normalt slitage utan har uppkommit genom oaktsamhet kommer skolan att kontakta hemmet för diskussion om ersättning enligt villkoren i avtalet som skrevs under vid utdelningen.

Google-konto

Skolan har tillhandahållit Google-konton till eleverna. De elever som kommer att fortsätta sin skolgång inom kommunal skola, t.ex. på Väggaskolan, behåller sitt Google-konto och behöver inte göra någonting. För övriga elever är kontot aktivt i 90 dagar efter skolans slut för att de ska kunna spara eller överföra sitt kontoinnehåll till ett nytt konto. Förflyttningen av kontots innehåll ligger helt på elevernas eget ansvar. När kontot avslutas försvinner allt innehåll och kan inte återskapas.

För att göra överföringen, klicka på Google-kontot och välj ”Överför innehållet”. Följ därefter instruktionerna på skärmen. En utförlig lathund finns på ikt.karlshamn.se under Lathundar – Google Drive. Den heter ”Slutande elev – föra över filer och mejl till nytt konto.

 

Med vänlig hälsning,  IKT-enheten