Viktig info till vårdnadshavare

posted in: Viktig information | 0
Vi vill göra en påminnelse och göra er vårdnadshavare uppmärksammade angående den så kallade ”tältning” inför skolavslutningen.
Skolgården är ingen allmän plats och vi vill uppmana vårdnadshavare att särskilt hålla koll på sina barn dessa kväller/nätter inför skolavslutningen. Ibland kommer andra, äldre, ungdomar dit och det har också förekommit skadegörelse, nedskräpning och misstanke om alkohol vid dessa tillfällen. Därmed är det inte en bra miljö för våra unga att befinna sig i.
Vi vill ha ett gott samarbete med hemmen kring detta, och därför väljer vi att informera ännu en gång.
Tack
/ Personal Stenbackaskolan

 

Brev vårdnadshavare sommar 2019 (pdf)