Frånvaroanmälan i Dexter

posted in: Viktig information | 0

Från och med ht-19 använder samtliga skolor i Karlshamns kommun samma rutin för frånvaroanmälan av (ej myndig) elev. Vårdnadshavare kan frånvaroanmäla på tre olika sätt:

1: Nytt nummer att sjukanmäla sitt barn på :  0454 – 720026 (Anmäl med knappval.)

2: Man kan sjukanmäla sitt barn via Dexter http://dexter.karlshamn.se

3: Man kan sjukanmäla sitt barn via Dexters app som finns för iOS och Android och hämtas kostnadsfritt i App Store/Google Play på telefonen.

För att kunna sjukanmäla sitt barn via Dexter/Dexterappen måste vårdnadshavaren logga in i Dexter med bankID/mobilt bankID.
Kan man inte logga in i Dexter behöver man ansöka om ett medborgarkonto (se instruktioner i länken):

https://docs.google.com/document/d/1RmLDG1-UTaA6gwHzM5uihrRKcTWk9RE6aU22XZRCfn8/edit

Notifiering vid ogiltig frånvaro

För årskurs 7-9 kommer det att skickas en notifiering till vårdnadshaven via SMS och/eller mejl om eleven får ogiltig frånvaro. All information om detta finns att läsa här.

Om uppgifter i Dexter inte stämmer kontakta skolans administratör.