Exkursion Tjärö åk 7

posted in: Viktig information | 0

Under v 36, tisdag (7A och 7B) och onsdag (7C, 7D och 7E) kommer vi att ha heldagar i fält ute på Tjärö.
Dagarna kommer att innehålla följande:

SO: Gå en kulturgeografisk vandring med lite geologi på vägen. Hur levde man förr, hur man brukade jorden, vilka spår som finns kvar idag. 

NO: Systematiska undersökningar i fält med fokus på ekosystemet havet och dess omgivningar.

Idrott- och hälsa: Friluftsliv, tipsrunda om allemansrätten och paddling med kanoter. 

Studie- och yrkesvägledning: Eleverna kommer även möta branschorganisationen Visita och personal på Tjärö som kommer berätta om sina yrken och arbetsuppgifter. Hur är det att jobba inom besöksnäringen?

Bild: Fota och berätta om exkursionen med egna bilder. Använd egen mobilkamera eller låna kamera från skolan, meddela någon medföljande lärare om du behöver låna.

Svenska: I grupper med bild och text visa gruppens upplevelse av Tjärö.

Hålltider och program för dagen samt kontaktpersoner för frågor hittar ni i länken: Brev hem Tjärö ht19

Tänk på att ta med: extra drick, mugg, tallrik, bestick samt något mellanmål ( tex frukt/ fika), varma kläder, regnkläder, stövlar  och eventuellt ombyte.

OBS! Vi kommer inte att bada.

Skolan kommer att ta lunch och mellanmål för dagen.