Uppdaterade scheman

posted in: Viktig information | 0

Nu finns det uppdaterade klasscheman på hemsidan, som går att nå under respektive klass.

De uppdaterade scheman innehåller några minuterjusteringar och eventuellt något salsbyte för någon klass, de börjar gälla från och med 2 september.