Informationsträff vårdnadshavare åk 8 -29jan

posted in: Viktig information | 0

Vi vill bjuda in er som är vårdnadshavare för våra åk 8 elever på en informationsträff med fokus på ert barns framtida studie- och yrkesval.

Under vårterminen i åk 8 ska eleverna söka och genomföra sin första prao på en arbetsplats. Då ges eleven möjlighet att prova på ett eventuellt framtida arbete och detta kommer vi också ta upp under kvällen. 
Vår studie- och yrkesvägledare Sofie kommer vara på plats under informationsmötet, vi har även bjudit in arbetsförmedlingen och en lokal arbetsgivare. De kommer dela med sig av erfarenheter och kunskaper om olika myter som cirkulerar i samband med ungdomars gymnasieval, information om arbetsmarknaden och framtidsutsikter och om att vara handledare för en praoelev med mera.

Under kvällen komm ni även att få träffa mentorsteamet för årskurs 8 klassvis.
Dag: Onsdagen den 29 januari

Tid: 18.00 – ca 19.30

Plats: Vi börjar gemensamt i matsalen på Stenbackaskolan och sen delas ni vårdnadshavare in klassvis och fortsätter träffen i olika klassrum