Information till vårdnadshavare- Covid 19

posted in: Viktig information | 0

Stenbackaskolan bevakar utvecklingen av coronavirusets, Covid 19,  spridning och följer dagligen information och råd från Regeringen, Folkhälsomyndigheten och Skolverket. Myndigheternas råd och rekommendationer kan ändras från dag till dag så vi uppmanar vårdnadshavare och elever att följa myndigheternas hemsidor för kontinuerlig information.

När det gäller skolan är beskedet i skrivande stund att elever och personal stannar hemma om de är sjuka – även vid milda symptom. Är man frisk är man i skolan. Det är dessa riktlinjer från myndigheterna vi arbetar efter. 

I nuläget väljer man att övergå till distansundervisning på gymnasiet och högre utbildning. Detta gäller alltså inte grundskolan just nu. Dock arbetar vi för att förbereda oss om direktiven skulle komma att ändras framöver.

VIKTIGT! 

  • Många är hemma förkylda i dessa tider, precis som de ska enligt direktiven. Elever som är hemma men inte svårt sjuka ska följa skolans undervisning. Detta kan man göra via Google Classroom. Det är nu extra viktigt att eleverna tar hem sin chromebook och laddsladd varje dag. 
  • Alla har ett eget ansvar att följa råden som hela tiden uppdateras hos Folkhälsomyndigheten. 

Informationsbrev till vårdnadshavare – från tf verksamhetschef grundskola

Informationsbrev till vårdnadshavare- från tf verksamhetschef- grundskolan (Arabiska)

Informationsbrev till vårdnadshavare-från tf versamhetschef- grundskolan (Kurdiska)

Informationsbrev till vårdnadshavare- från tf verksamhetschef- grundskolan (Ryska)