Viktig information till vårdnadshavare- Karlshamn

posted in: Viktig information | 0

Under rådande omständigheter är det vissa saker som är extra viktiga för dig som vårdnadshavare att veta och kontrollera. 

Viktigt om informationskanaler

Information till vårdnadshavare sker framdeles huvudsakligen genom Unikum. Blir många lärare sjuka kan det bli problem för skolorna/lärarna/mentorerna att upprätthålla den nuvarande informationskanalen eftersom den i många fall bygger på lärarnas egna mejllistor, så det är otroligt viktigt att man som vårdnadshavare ser till att man har korrekta kontaktuppgifter i skolans system. Man uppdaterar sina uppgifter via Dexter. (Uppgifterna synkroniseras därifrån till Unikum.) Hjälp o m hur man gör finns här: Ansök om medborgarkonto och uppdatera kontaktuppgifter (Dexter)

(Ansökan om medborgarkonto och uppdatera kontaktuppgifter -Dexter) Arabiska

Under denna period kommer information till vårdnadshavare även att skickas till elevers skolmejl för att säkerställa att alla familjer nås av informationen. 

Google Classroom

Det som rör ditt barns skolgång kommer nu och vid en eventuell framtida skolstängning att publiceras i Google Classroom. Det finns ingen möjlighet för vårdnadshavare att själv ”komma in” i Classroom, utan detta får ske tillsammans med eleven. Lärare kan bjuda in vårdnadshavare så att de får sammanfattningar av uppgifter som finns i Classroom, men detta innebär inte att vårdnadshavaren kan se själva uppgiften.

Frånvaroanmälan

Barn som är sjuka anmäls precis som vanligt i Dexter. Vi rekommenderar att man i första hand laddar ner och anmäler via telefonappen IST Dexter som hämtas där man vanligtvis hämtar appar. En instruktion om hur frånvaroanmälan går till finns här

Samlad information om undervisning på distans

En nyskapad site med information som gäller undervisning helt eller delvis på distans finns här. Den mesta informationen är riktad mot skolor och lärare, men här finns även en flik som gäller vårdnadshavare. Instruktionsfilmerna kan kanske dessutom vara till hjälp även för elever/vårdnadshavare som måste studera hemifrån. 

Sofia Olsson, tf Verksamhetschef grundskola

Tomas Ringberg, Förvaltningschef Utbildningsförvaltningen