Skolverket-Nationella proven ställs in

posted in: Viktig information | 0

Vi nåddes alla i går av skolverkets beslut att ställa in de nationella proven under våren.

Ni kan läsa mer om det här:https://www.skolverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden/2020-03-23-varens-nationella-prov-stalls-in

Detta inneär att inga fler natioenlla prov genomförs i årskurs 9. Detta gäller även det nationellaprov i NO som skulle skett onsdag 25 mars, eleverna går efter ordinarie schema.
Vi vill bara poängtera att undervisande lärare har mycket god kunskap om elevernas förmågor i de olika ämnena. Vi på Stenbackaskolan arbetar också med att planera och säkra för bästa undervisning under våren (vi arbetar även för att vara beredda på en eventuell distansundervisning) så att alla elever ska få möjlighet att på varierande sätt visa vad de kan inför betygsättningen.