Stenbackaskolan – Där olikheter skapar möjligheter!

Stenbackaskolan är en skola för årskurs 7-9, skolan ligger i centrala Asarum och har ca 300 elever. Stenbackaskolan är en en del av Stenbackanavet. I Stenbackanavet ingår också grundsärskolan, fritidsgården och Stenbacka bibliotek. På skolan finns det kurator, skolsköterskor, studie-och yrkesvägledare och specialpedagoger.

Skolan präglas av kreativitet, mångfald och nya idéer som gör skolan levande. Lite humor, glimten i ögat och ett vänskapligt förhållande mellan generationerna skapar den speciella, trivsamma stämningen på skolan.

På Stenbackaskolan arbetar vi ämnesintegrerat, detta sätt att arbeta på skapar bättre helhet och sammanhang för eleverna.  Vi arbetar vid en del tillfällen schemabrytande och eleverna har större möjlighet att välja innehåll och påverka sina studier. Nedan följer en kort beskrivning av Stenbackaskolans arbete med utvecklingsdialogen, projekt, öppen dörr och studieverkstad .

Utvecklingsdialogen– är ett förhållningssätt, där eleven är den som genom förståelse bär och driver sitt eget målarbete. Vår vision är att Utvecklingsdialogen på Stenbackaskolan ska hjälpa alla elever framåt. Vi strävar efter att eleverna tydligt ska kunna se sitt målarbete och att vi underlättar för dem genom att tillhandahålla en struktur, användbara verktyg och tät kommunikation med oss pedagoger. Genom att hjälpa eleverna att träna sitt ansvar utvecklas det också mer och mer. För att kunna göra detta har Stenbackaskolan fasta rutiner och eleverna har schemalagd tid för att arbeta med sin utvecklingsdialog.

Projekt – ett ämnesövergripande arbete som genomförs under en vecka ibland under längre tid. Hur projekten läggs upp beror på dess innehåll. Projekten genomförs i varje årskurs varje termin. Ex på projekt kan vara uppfinningar, filmprojekt, det spelar roll ett miljöprojekt.

Öppen dörr – dagar då det ordinarie schemat bryts helt. Alla lärare är tillgängliga för alla elever. Lärare meddelar eleverna vilken sal de befinner sig i och vad de har för ämnen och därefter får eleverna tillsammans med mentorn planera var de ska vara och vad de ska jobba med. Det finns då möjlighet för eleverna att både kunna ta igen moment de missat och fördjupa sig i något de tycker är intressant.

Studieverkstad– ett tillfälle i veckan där eleverna har möjlighet att läsa läxor eller arbeta med andra uppgifter som de behöver. Det finns vid detta tillfälle möjlighet för eleverna att arbeta med sin utvecklingsdialog. Under studieverkstaden bokar lärarna in sig på klasserna i ett bokningsschema och det finns alltid en lärare som ansvarar för klassen.