Anmälan till lovskola 2020

posted in: Viktig information | 0

Lovskola, sommarlovet 2020

Välkommen att delta i lovskola anordnad av Karlshamns kommuns högstadieskolor!
Lovskolan är förlagd på Österslättsskolan 15 juni till och med 26 juni för de elever som uppfyller nedanstående kriterier:

  1. Elever som har avslutat grundskolans årskurs 8 och som riskerar att i årskurs 9 inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan.
  1. Elever som har avslutat grundskolans årskurs 9 men som inte blivit behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan.

Vi samlas i Österslättsskolans café kl 09.00 varje morgon och slutar kl 15.00. 

Vi bjuder på frukt på förmiddagen och lunch serveras i matsalen.

Lämna anmälningsblanketten till skolexpeditionen på din skola senast onsdag 24/4. Det är viktigt att blanketten kommer in i tid för att vi ska kunna göra en god planering av undervisningen, matbeställning etc. Sent inkomna anmälningar kommer ej tas emot.

Anmälan är bindande och sjukanmälan görs på telefonnr 0454-72 00 26 .

Om du har svårigheter att ta dig till lovskolan med kollektiva transportmedel, fyll i detta i nedanstående talong och meddela vilka behov du har.
Vi hoppas att du får en givande lovskolevistelse! 

Här hittar du anmäningsblaknett till lovskola 2020