Terminstart HT-2020

posted in: Viktig information | 0

Vi hälsar alla våra elever välkomna till höstterminen 2020 som startar onsdagen den 19 augusti.

Åk 7 elever kommer att börja sin skoldag kl 8:15 och samlas klassvis tillsammans med mentorer som möter upp eleverna på skolgården.

Åk 8-9 börjar sin skoldag kl 10:00 och träffas klassvis tillsammans med mentorer. Information om vilka salar respektive klass ska samlas i kommer att finnas uppsatt på skolans entrédörrar.

Scheman HT-2020

Scheman för höstterminen 2020, finns tillgängliga under respektive klass på hemsidan.

Scheman är preliminära och kommer att gälla de två första skolveckorna för terminen, v 34-36. Därefter kan det komma göras justeringar.