Protokoll 28/9-20

posted in: Elevrådsinformation | 0

Protokoll 28 september

1. Mötet öppnas

2. Genomgång av förra mötets protokoll

  • Sekreteraren sammanfattar

3. Information från lärare/skolledning/annan personal

  • Annelie Vi ska välja välja representanter till matråd en från varje årskurs. Att det har skötts bra med att tvätta händerna i maten och det måste fortsättas. Öppen Dörr är inte möjligt att genomföra på samma sätt på grund av covid-19 men kommer istället kommer det finnas tillfällen att arbeta med valfri lektion i ditt eget klassrum. Det kommer finnas möjligheter att ta igen om du missat något som t.ex lab eller orientering
  • Matrådsreprensentater 7a Yasmin 8c Alva 9c Thea
  • Alisa Att man ska gå igenom likabehandlingsplanen. 1. Omklädningsrummet, att byta om klassvis med schema, drapperie i duschen. 2. När det är vikarier utifrån blir det mer kaos i klassen. 3. ordningsreglerna följs inte. Att man ska berätta hur eleverna känner kring detta vore bra om det sas till mentorer eller mig.

4. Studiefrågor (temadagar, gemensamma aktiviteter mm)

5. Frågor/kommentarer från klassråden

  • Vad fungerar bra?
  • Vad behöver utvecklas?
  • Något annat som klassen vill skicka med för diskussion?

7a Att man ska få äta här uppe, Bättre utbud i cafeterian, luftkondition, äta frukt på lektion

7b Vatten läcker från överskåp till underskåp, Stolarna är bekväma och behöver dämpare, Tajt för fotbollsprofilen och hinna med och spela på konstgräs, Stängsel runt basketplanen

7c Det är jobbigt att flytta från sal till sal, jobbigt pallar i bilden, för långa språklektioner.

7d Dåligt schema på fredagar på grund av långa lektioner och inga raster så dom hinner inte med, torsdagar är det tajt mellan profil och lunch, mycket matte och so

7e Skol Kaffet ska inte bara ta swish, mer soffor, fika på övervåningen, vi ska få mer tillgång till arbetsrum, bestick och tallrikar är inte rena, större utbud i kaffet, mer tillgång till arbetsrum, fler fotbollar basketbollar att låna

8a ingen kommentar

8b Tycker det är bra att vi ändå kommer får igenom någon form av öppen dörr för man får stanna hemma mer nu under covid-19

8c ingen kommentar

8d för mycket prov, inlämningar och läxor på kort tid, ac ska bli bättre och fungerar i alla klassrum (finns ingen ac på stenbacka) Fönster som går att öppna i hemkunskapen.

8e  ingen kommentar

9a bättre utbud i kaffet som toast, mer frukost, Något sorts skjul till cyklar och mopeder, något slöjdprojekt som slöjd profil, skyddsplast i killarnas omklädningsrum, för mycket trängsel i matsalen, att alla ska äta på sina mattider, att alla ska tvätta händerna, svar på varför vi inte har öppen dörr, blir operation dagsverket av, hålla dörrarna uppe så man slipper ta i handtaget och då att folk inte ska stänga dom så dom går sönder, mindre nedskräpning och mindre fötter på stolarna, en belöning om vi är duktiga med all skadegörelse.

9b Att alla ska följa ordningsreglerna, lärarna dricker kaffe där uppe, en flaggstång i mitten av skolan, toapapper på högersidan, en fika zon där uppe, skohorn i omklädningsrummet. Hugo och Oskar säger till folk som gör fel vid fika zonen

9c inte här

9d Äta vid sina utsatta tider, ta med sig sitt material till lektionen, mer handsprit, stressigt efter profiler speciellt fotbollsprofilen,

9e stressigt efter profiler speciellt fotbollsprofilen

6. Övriga frågor 

7. Mötet avslutas

H:\Dokument\Utbildning\Stenbackanavet\Grafik1.jpg