Information om distansundervisning 21-22dec

posted in: Viktig information | 0

Som ni tidigare informerats om kommer vi att genomföra våra lektioner genom distansundervisning under terminens sista två dagar.
Under måndagen den 21 december håller vi ämneslektioner under förmiddagen. Under måndagseftermiddagen kommer klassen att arbeta med sina utvecklingsmål tillsammans med sin mentor (mentorslektion).

På tisdagen den 22 december har vi en digital avslutning tillsammans i mentorsklassen. I klasskalendern på hemsidan hittar ni varje klass detaljerade schema för dagarna med tider och ämne.
Om eleverna får några som helst problem kan de kontakta sina ämneslärare eller mentorer per telefon. Telefonlista till all personal finns på hemsidan (under fliken “kontakt”). Skolan kommer också att vara bemannad och skolans elevhälsoteam finns tillgängligt.
Att tänka på: Alla lektioner startar genom att eleverna ansluter till Meet via sitt Google classroom för rätt ämne. Vi har under veckan tränat eleverna på att ansluta till Meet på detta sätt.Vi kommer ta närvaro på eleverna som vanligt.

Om en elev är sjuk måste hen därför frånvaroanmälas av vårdnadshavare som vanligt under dessa dagar. Vi har pratat med eleverna om “vett och etikett” under digitala möten. Det är strängt förbjudet att filma/fota skärmen där digitalundervisningen sker och detta har vi mycket tydligt informerat eleverna om!

Med förhoppning om en bra avslutning på terminen följt av ett vilosamt lov för eleverna!