Scheman VT-2021

posted in: Viktig information | 0

Scheman för vårterminen 2021 finns nu tillgängliga under repektive klass på hemsidan.

Scheman är preliminära och kommer att gälla med start måndag 11 januari och under vecka 2 och 3. Därefter kan det komma göras justeringar.