Brev om distansskola Stenbacka

posted in: Viktig information | 0

Brev om distansskola Stenbackaskolan 210108 (pdf öppnas i ny flik)

Brev om distansskola Stenbackaskolan 210108 Arabiska (pdf öppnas i ny flik)

2021-01-08

Till elever, och vårdnadshavare till elever, på Stenbackaskolan

Detta är ett informationsbrev för att informera ytterligare om Stenbackaskolans planering för att driva distansskola genom att hålla s.k fjärrlektioner under vecka 2 och 3.

Som ni alla känner till hade vi under höstterminens två sista dagar distansskola genom fjärrlektioner. Detta föll väl ut och upplevelsen var att lärarna var väl förberedda och eleverna visade mycket stort ansvar och mognad. Jag vill börja med en stor eloge till alla för den väl genomförda distansskolan dessa dagar! 

I dag är vi i läget där vi behöver genomföra detta igen, och i skrivande stund är beslut taget för skolans första två veckor, vecka 2 och 3. Det betyder att vi kommer att bedriva distansskola genom att hålla fjärrlektioner dessa två veckor. Eleverna följer då sitt ordinarie schema, nya scheman för terminen hittar ni på vår hemsida under varje klass egen flik. 

Måndag morgon, 11 januari, kommer dock att starta med en digital samling i mentorsclassroomen mellan kl 8:10 och 9:00. Detta för att säkerställa att alla mentorer får kontakt med sina klasser och kan gå igenom med eleverna kring upplägget under distansskolans tid. Ordinarie lektioner, skoldag enligt schema, påbörjas sedan på måndag kl 9:30.

Lektionerna kommer att genomföras genom att ämneslärare och elever ansluter till den aktuella lektionen via länken till Meet som de alltid hittar i ämnets Google Classroom. Lärarna tar närvaro och för in eventuell frånvaro i Dexter. Elever som är sjuka och inte kan vara med i undervisningen behöver därför som vanligt frånvaroanmälas av vårdnadshavare. Om en elev som inte är frånvaroanmäld uteblir från lektionen kommer vårdnadshavare som vanligt att  få sms-notifiering om detta. Sedan arbetar lärare och elever tillsammans med ämnet via Meetet och lärarna kommer även att hålla en utcheckning vid lektionens slut. Eleverna har skolplikt som vanligt. 

Skolan är inte nedstängd under denna tiden. Vi kommer kunna genomföra undervisningen på plats för de elever som har behov av detta och personal kommer att finnas på skolan. Detta är flexibelt utifrån elevernas individuella behov.  Entrédörr A kommer under skoltid att vara upplåst och elever som akut behöver hjälp med något, eller som behöver hämta något, ombeds att komma till expeditionen via den vägen. 

Om någon har får problem, exempelvis nätverksproblem eller tekniska problem ber vi er snarast kontakta skolans reception på telefonnummer 0454-307411 eller mejladress  stenbackaskolan@utb.karlshamn.se. Detta gäller även om ni saknar nätverksuppkoppling i hemmet. 

Om elever eller vårdnadshavare känner oro eller är bekymrade över något ber vi er kontakta elevens kontaktmentor så att vi kan lösa det snabbt tillsammans. Vi kommer även att skyndsamt kontakta er om vi är bekymrade över något. 

Skolans elevhälsa kommer att vara närvarande på skolan och alla professioner inom elevhälsan kommer att finnas fullt tillgängliga under denna tiden. Ni hittar kontaktuppgifter på hemsidan.

Förvaltningen kommer att gå ut med vidare information om skolmåltiden och jag ber att få hänvisa till de bestämmelserna.

På skolan arbetar vi just nu med att förbereda våra digitala fjärrlektioner så att de kan hålla lika hög kvalité som vanlig undervisning. Vi jobbar också med att planera för att alla elever ska få de extra anpassningar, särskilt stöd och den studiehandledning med språkstöd de i vanliga fall får. 

Med förhoppning om gott samarbete/

Carolina Augustsson, t.f rektor.