Infobrev distansskola- vecka 1

posted in: Viktig information | 0

Brev distansskola Stenbackaskolan vecka 1 (pdf öppnar i ny flik)

2021-01-15 Stenbackaskolan

Till elever, och vårdnadshavare till elever, på Stenbackaskolan

Detta är ett informationsbrev för att informera er om hur det har gått efter första veckan med distansskola och fjärrlektioner.

Såklart saknar jag att ha våra elever här på plats!  -För vad är en skola utan det vardagliga mötet med elever? Men allt är inte som vanligt och vi behöver alla göra vad vi kan för att hålla ner smittspridning och jag har därmed full förståelse för beslutet om distansskola och fjärrlektioner under en period.

I skrivande stund vet jag inget annat än att beslutet om distansskola rör denna och nästa vecka. Vi kommer alla att få veta mer under kommande veckan. 

Många lärare vittnar om att elever visar stort ansvarstagande och arbetsvilja och det är hög närvaro även på distans. Mentorerna har stämt av med sina klasser om hur det går och eleverna har under veckan löpande kommit med synpunkter om vad vi kan förbättra vilket vi lyssnar på och direkt försöker hjälpas åt med. 

Skolan är inte stängd och vi arbetar enligt överenskommelser med elev och vårdnadshavare när någon elev behöver komma och träffa oss här i skolan. Vi arbetar även förebyggande med planering för varje dag. Om ni upplever att ert barn har svårt hemma så tveka inte att kontakta oss i skolan så arbetar vi med frågan tillsammans.

Tyvärr har vi märkt att några elever samlas i hemmen under distansskolan. Vi behöver alla hjälpas åt att i all möjlig utsträckning minska våra kontaktytor under denna perioden och jag uppmanar er vårdnadshavare att era barn ska arbeta enskilt från ert hem under denna tiden.

Vi i skolan får lite specialfrågor angående kost som vi måste hänvisa till kostenheten. På inloggningssidan till E-tjänsten finns kontaktuppgifter till dem. Jag hoppas att ni nåtts av informationen att ni nu även kan beställa kall matlåda till nästföljande dag.

Jag upplever första veckan som lyckad utifrån de förutsättningar som råder. -Mycket tack vare att vi alla hjälps åt att göra denna period så kvalitativ vi bara kan! 

Med förhoppning om gott samarbete/

Carolina Augustsson, t.f rektor.