Protokoll 29/3-21

posted in: Elevrådsinformation | 0

Protokoll 29/3-21

 1. Mötet öppnas
  ● Förhållningsregler för mötet som sker digitalt
 2. Genomgång av förra mötets protokoll
  ● Sekreteraren sammanfattar
 3. Information från lärare/skolledning/annan personal
  ● Anneli – kommer senare
  ● Carolina/Elinor Elinor ska ta över Carolinas roll. Hon har varit
  rektor på Norrevångsskolan. Carolina ska vara rektor på en ny
  skola i Olofström. Många lärare har observerat att många har
  parkerat sina mopeder på cykel och bilvägen. Det kan bli att man
  får böter om man inte flyttar på det. Så man måste ställa på
  parkeringen
  ● Nonne – Avslutningsmiddag Dom vet inte riktigt hur det blir men tror
  att det kan bli som förra året då det var klassvis i fiket men det är
  rektorn som tar besult om det, hur blir det med gruppern som tar
  han dom det. Det är klasserna själva som ska sköta hur det blir.
  Man får gå ut med frågor till sin klass.
 4. Studiefrågor (temadagar, gemensamma aktiviteter mm)
 5. Frågor/kommentarer från klassråden
  Hur tycker ni att coronarestriktionerna följs på skolan?
  Hur påverkas ni av distansundervisningen, socialt och kunskapsmässigt?

  Övrigt klassen vill lyfta i elevrådet?
  7a Vi tycker det ä svårare att lära sig hemma och att coronarestriktionerna inte
  följs bra
  7b vår klass tycker att på rasterna så blir det att klasserna blandas och på
  bussen. Ett fönster i Annikas hemkunskapssal
  7c Att vi tycker det reglerna följs väldigt dåligt för att folk skiter i det. Vissa
  tycker man koncentrera sig bättre hemma än i skolan
  7d Att det är bra att man torkar bänkarna och handsprit och att det svårt att ta
  sig till lektionerna när man inte får gå. Man ska följa mat tiderna och attgenomgångarna och att det är trångt på språket. Nån känner sig hånad av
  lärare.
  7e dom tycker folk sköter reglerna rätt bra men folk går fortfarande runt men
  man måste det för att komma till lektionerna. Dom flesta tycker distans
  fungerar bättre. Nya stekpannor i hemkunskapen
  8a Klasserna gör det dåligt med att hålla sig till där man ska vara. Distansen
  har gjort ämnen som matten svårare
  8b Många tycker olika mena att det sköts bra i matsalen. Några tycker det är
  bra för man kan jobba bra men andra tycker det är svårt för att dom inte kan
  fokusera. Många tycker man störs mer i skolan.
  8c Dom flesta gillar distansen och tycker det är bra. Men att i matsalen så
  sprids det mycket men att dom flesta sköter det bra
  8d Många tycker det funkar bra i matsalen och att alla sitter på anvisad plats.
  Svårt att hålla avstånd i kön till matsalen. Svårt att hålla avstånd i studiehallar
  och vid skåpen. Bra att lärarna spritar bänkar mellan lektionerna och att man
  får handsprit när varje lektion börjar. Hade funkat med munskydd i skolan.
  FUnkar bra för många att jobba på distans. Socialt mindre bra då man inte kan
  träffa lika mycket folk.
  9a VI tycker att lärarna sitter på våra platserna i matsalen och att man inte
  följer dom restriktionerna som vi ska följa och många tycker olika om
  distansen för att några tycker det är bra men man missar många delar av den
  sociala biten och att man får bra uppgifter. Vi vill också ha ute lektioner. I
  Matsalen blir det kaos när man inte får gå in så ställer man sig och vänta så då
  blir det kaos.
  9b Vi tycker att restriktionerna följs dåligt för folk klumpar sig på ställen som i
  korridorerna och klassrummen när man ska ta handsprit. Distansen är riktigt
  bra.
  9c Håller med 9a och 9b. Jobbigt när det är långa lektioner och det är långa
  genomgångar. Bra om lärarna kan tänka på att lägga in rörelsepauser. Blir
  trångt i matsalen efter språkvalet nät alla nior slutar samtidigt och man inte
  följer sina mattider.
  9d Håller med övriga nior.9e Vi tycker att fungerar sådär med restriktionerna det är svårt att hålla
  avstånd. Det är spritt vad man tycker om distans för att man inte får hjälp av
  lärarna men att det har blivit bättre. VI tycker att uppgifterna har varit bra på
  distansen och att lärarna har skött det bra
 6. Övriga frågor
  Viktigt att alla klasser följer sina mattider för att det inte ska bli trångt i matkön.
 7. Mötet avslutas