Lovskola 2021

posted in: Viktig information | 0

Ansökan om lovskola 2021.

Lovskolan är förlagd på Österslättsskolan 14 juni till och med 24 juni för de elever som uppfyller nedanstående kriterier:
● Elever som har avslutat grundskolans årskurs 8 och som riskerar att i årskurs 9 inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan.
● Elever som har avslutat grundskolans årskurs 9 men som inte blivit behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan.

De elever som börjar på lovskola samlas i Österslättsskolan café kl 08:30 varje morgon och slutar kl 15:00.
Skolan bjuder på frukt på förmiddagen och lunch serveras i matsalen.

Sjukanmälan ska göras på telefon nr 0454-813 30.
För att vara berättigad till skolskjuts ska eleven uppfylla Karlshamns kommuns riktlinjer för skolskjuts. För mer information besök vår webbplats www.karlshamn.se
Ansökan om skolskjuts görs via e-tjänst senast 30 april 2021.https://digitalatjanster.karlshamn.se/skolskjuts
Anmälan är bindande.

Lämna anmälningsblanketten om lovskola till skolexpeditionen på din skola senast 30 april.
Det är viktigt att blanketten kommer in i tid för att vi ska kunna göra en god planering av undervisningen, matbeställning etc. Sent inkomna anmälningar kommer inte tas emot.

Nedan finner ni ansökningsblankett för lovskola 2021. Det går också bra att kontaka skolans specialpedagog för att få blanketten.

Ansökningsblankett lovskola 2021 (pdf öppnas i ny flik)