Nya skärpta regionala råd i Blekinge

posted in: Viktig information | 0

210420 Information- Med anledning av nya skärpta regionala råd i Blekinge (pdf öppnar i ny flik)

Med anledning av nya skärpta regionala råd i Blekinge
Utöver Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd gäller från och med den 19 april 2021 följande skärpta råd i Blekinge:


– En mycket skarp uppmaning riktas till allmänheten att inte umgås med andra än de man bor tillsammans med, och att inte träffa andra än de man måste träffa i skolan eller på arbetsplatsen. Arbeta på distans i möjligaste mån.
– Blekinges kommuner håller sina idrottsanläggningar stängda för all verksamhet riktad till personer som fyllt 19 år. Det gäller såväl inomhus- som utomhusverksamhet.
– En vädjan till privata och föreningsägda anläggningar att begränsa tillgängligheten till idrottsanläggningar mer än vad pandemilagen tillåter.
– All träning för vuxna bör ske enskilt utomhus.
– Personer som arbetar fysiskt på plats på arbetsplatser där utbrott av covid-19
förekommer kan vara på jobbet, men bör i så stor utsträckning som möjligt undvika att vistas i samhället. Gå och handla när du behöver, men besök inte platser där människor samlas när det inte är nödvändigt.
– Munskydd bör användas i offentliga inomhusmiljöer och arbetsplatser där nära
kontakt under längre tid (inom två meter i mer än 15 minuter) inte går att undvika. Det gäller framför allt i miljöer där smitta har konstaterats. För skolornas del gäller detta efter riskbedömning enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.


Detta gäller för skolan
-För skolornas del rekommenderas att undervisningen fortfarande bedrivs delvis på distans.
– Elever som provtagits för covid-19 stannar hemma i väntan på provsvar.
– Barn under 18 år stannar hemma redan vid misstänkt fall bland dem man bor
tillsammans med, i väntan på provsvar på den som misstänks ha covid-19.
– Distansundervisning rekommenderas för hela klassen vid två eller flera fall där
smittan misstänks ha skett i klassen. Det gäller högstadiet och gymnasiet.

Utbildningsförvaltningens förtydligande av nya skärpta regionala råd i
Blekinge:

– Rubriken ”Detta gäller för skolan” gäller för förskolan, grundskolan och
gymnasieskolan.
– För skolornas del rekommenderas att undervisningen fortfarande bedrivs
delvis på distans. Detta gäller åk 7-9 samt gymnasieskolan, med upp till 2/3 av
eleverna närvarande vid varje givet tillfälle.
-”Elever som provtagits för covid-19 stannar hemma från skolan i väntan på
provsvar” gäller i väntan på provsvar både vid närkontakt och vid symtom.
Personal som testas som närkontakt ska arbeta i väntan på provsvar.
– Punkten att barn under 18 stannar hemma vid misstänkt fall kan innebära att i
samma hushåll är det olika hantering om ungdomen har fyllt 18 eller inte.
Personer i hushållet över 18 år kan därmed gå till skolan eller gå till arbetet om
det inte finns möjlighet att arbete hemifrån.
-Beträffande munskydd så är Folkhälsomyndighetens rekommendationer att:
”Bred munskyddsanvändning i skolmiljön bedöms inte heller vara en
verkningsfull åtgärd. Situationer med nära kontakter mellan vuxna i grund- och
förskola samt mellan vuxna och/eller mellan elever i gymnasieskolan bör
riskbedömas i likhet med andra arbetsplatser. I första hand bör andra åtgärder
vidtas men om dessa inte bedöms vara tillräckliga kan munskydd vara en
åtgärd som kan vara relevant för att ytterligare minska risken för smittspridning
i den specifika situationen.” För Karlshamns kommun innebär detta ett fortsatt
förhållningssätt som tidigare, dvs att beslut ska föregås av riskbedömning
utifrån den specifika situationen, enligt Folkhälsomyndigheternas
rekommendationer.


Länk till Region Blekinge 1177, uppdaterad 2021-04-19
https://www.1177.se/blekinge/allmanna-rad-och-regler-covid-19
Utbildningsförvaltningen

Karlshamns kommun