Orförande Elevrådet 21/22

posted in: Elevrådsinformation | 0

Efter ett jämnt resultat i röstningen av nästa läsårs elevrådsordförande är det nu avgjort genom lottning. Det blir Lovisa Fransson i nuvarande 8e.
Övriga poster kommer att avgöras till hösten.