Välkomna till höstterminen 2021

posted in: Viktig information | 0

Vi hälsar alla våra elever välkomna till höstterminen 2021 som startar onsdag den 18 augusti.

Åk 7 kommer att börja sin skoldag kl 8:15 med samling på skolans innergård där mentorer möter upp klasserna.

Åk 8-9 börjar skoldagen kl 10:00 och träffas klassvis tillsammans med mentorer. Information om vilka salar respektive klass ska samlas i kommer att finnas uppsatt på skolans entrédörrar.

Scheman HT- 2021

Scheman för höstterminen 2021, finns tillgängliga under repektive klass på hemsidan. Scheman är prelininära och kommer att gälla de första tre första skolveckorna för terminen v.33-35. Därefter kan det komma göras justeringar. På hemsidan finns även klasskalender samt info om klassmentorer.

Bild på Stenbackaskolan