Info till grundskolans vårdnadshavare inför höstterminens skolstart

posted in: Viktig information | 0

Via Unikum har vårdnadshavare till elever på grundskolan i Karlshamns kommun fått information om höstterminens skolstart. Klicka på länkarna nedan för att läsa informationen, eller texten nedanför länkarna.

“Information till vårdnadshavare inför terminstart Ht2021- Svenska (pdf – öppnas i ny flik)

Information till vårdnadshavare inför terminstart HT2021 -Engelska (pdf öppnas i ny flik)

Information till vårdnadshavare inför terminstart HT2021- Arabiska (pdf öppnas i ny flik)

Information till grundskolans vårdnadshavare inför höstterminens
skolstart

Nu är sommarlovet snart slut och vi ser fram emot att få träffa eleverna igen den 18 augusti. All undervisning kommer att ske i skolorna dvs i nuläget är det inte aktuellt meddistansundervisning, varken i grundskolan eller i gymnasieskolan.
Smittspridningen av covid-19 i Karlshamn är i dagsläget på en låg nivå och det är vårt mål att den ska fortsätta vara så. Skolorna kommer även fortsättningsvis följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi ber alla elever och vårdnadshavare att hjälpa till att följa dessa.


Rekommendationer gällande covid-19
• Du ska stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk eftersom du inte kan veta om det beror på covid-19. Det gäller även om du tidigare haft covid-19 eller är vaccinerad.
• Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vuxna och barn från 13 år med symtom på covid-19 testar sig med egenprov (PCR-test). Detta gäller även om du är vaccinerad. Medan du väntar på testning, och sedan på provsvaret, ska du bete dig som om du har covid-19. Du ska alltså stanna hemma, undvika nära kontakter med andra och tvätta händerna ofta.
• Är barnet 10-12 år och har symtom på covid-19 kan vårdnadshavare kontakta den vårdcentral där barnet är listad, för provtagning.
• Friska barn och ungdomar kan gå till grundskola, fritidshem eller gymnasieskola
som vanligt i väntan på hushållsmedlemmens provsvar.
• Alla i hushållet, både sjuka och friska, ska stanna hemma om någon av er har covid-19, förutom de i hushållet som är vaccinerade och symtomfria. Ni blir kontaktade av vården och får förhållningsregler.
• Är eleven 16 år och har fått tid för vaccination mot covid -19, får eleven, efter att ha meddelat mentor, lämna skolan för att vaccineras.
• Har eleven varit utomlands i anslutning till skolstart rekommenderas PCR-test efter utlandsvistelse. Läs mer på länken nedan och kontakta skolan.
Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se öppnas i ny flik)
• Rekommendationerna att stanna hemma när du är sjuk, hålla avstånd och tvätta händerna gäller fortfarande.

Unikum och Unikum-familj-appen
Grundskolorna i Karlshamns kommun använder Unikum för kunskapsuppföljning (omdömen) och för att skicka viktig information från skola till vårdnadshavare. Genom att installera Unikum familj-appen i din telefon, kan du som vårdnadshavare få notiser samt på ett enkelt sätt nå skolans hemsida och t.ex. se schema. I länken nedan får du mer information och hjälp att ladda ner appen.

https://docs.google.com/document/d/1LCIPmyj-h9bUgpg8lT65xWOuSGvydeB0PmpGu-nK2kQ/edit#heading=h.6438z1d0v7g


Självservice
För att underlätta för dig som vårdnadshavare har vi samlat vanliga blanketter och e-tjänster på kommunens webbplats under Grundskola – självservice – Karlshamns kommun

Dexter
I Dexter kan du som vårdnadshavare anmäla frånvaro, se klasslista och ändra dina kontaktuppgifter.
Om ditt barn är sjukt och inte kan komma till skolan ska du göra en sjukanmälan innan skolan börjar för dagen. Du som vårdnadshavare kan anmäla frånvaro via Dexter på webben (bankID) eller via appen IST Dexter.
Fungerar det av någon anledning inte att anmäla frånvaro via Dexter måste skolan kontaktas så att de får veta att barnet är sjukt!
För att logga in i Dexter behöver du ha ett konto. Du ansöker om ett konto på Dexters hemsida under fliken “Kontohantering”.
https://karlshamn.dexter-ist.com/Karlshamn/Default.asp?page=auth/common/login


Synpunkter och klagomål
Har du synpunkter eller klagomål på något i skolan bör du i första hand vända dig till personalen på skolan. I länken nedan får du mer information om hur du går tillväga:
Synpunkter och klagomål på förskola eller skola – Karlshamns kommun (öppnas i ny flik)


Vi ser fram emot ett nytt läsår och ett gott samarbete!
Sofia Olsson
Verksamhetschef grundskolan
Karlshamns kommun