Välkomna till höstterminen 2022

posted in: Viktig information | 0

Vi hälsar alla våra elever välkomna till höstterminen 2022 som startar onsdag den 17 augusti.

Åk 7 kommer att börja sin skoldag kl 8:10 med samling på skolans innergård där mentorer möter upp klasserna.

Åk 8-9 börjar skoldagen kl 10:00 och träffas klassvis tillsammans med mentorer. Information om vilka salar respektive klass ska samlas i kommer att finnas uppsatt på skolans entrédörr

Scheman för höstterminen 2022, kommer snart finns tillgängliga under respektive klass på hemsidan.