Mentorer för klassen:

Lena Elvér

Katarina Olsson

Carolina Augustsson

Sara Bergström Tegvald