Mentorer för klassen:

Alf Nilsson

Siv Svensson

Tomas Nordh