Protokoll 29/3-21

posted in: Elevrådsinformation | 0

Protokoll 29/3-21

 1. Mötet öppnas
  ● Förhållningsregler för mötet som sker digitalt
 2. Genomgång av förra mötets protokoll
  ● Sekreteraren sammanfattar
 3. Information från lärare/skolledning/annan personal
  ● Anneli – kommer senare
  ● Carolina/Elinor Elinor ska ta över Carolinas roll. Hon har varit
  rektor på Norrevångsskolan. Carolina ska vara rektor på en ny
  skola i Olofström. Många lärare har observerat att många har
  parkerat sina mopeder på cykel och bilvägen. Det kan bli att man
  får böter om man inte flyttar på det. Så man måste ställa på
  parkeringen
  ● Nonne – Avslutningsmiddag Dom vet inte riktigt hur det blir men tror
  att det kan bli som förra året då det var klassvis i fiket men det är
  rektorn som tar besult om det, hur blir det med gruppern som tar
  han dom det. Det är klasserna själva som ska sköta hur det blir.
  Man får gå ut med frågor till sin klass.
 4. Studiefrågor (temadagar, gemensamma aktiviteter mm)
 5. Frågor/kommentarer från klassråden
  Hur tycker ni att coronarestriktionerna följs på skolan?
  Hur påverkas ni av distansundervisningen, socialt och kunskapsmässigt?

  Övrigt klassen vill lyfta i elevrådet?
  7a Vi tycker det ä svårare att lära sig hemma och att coronarestriktionerna inte
  följs bra
  7b vår klass tycker att på rasterna så blir det att klasserna blandas och på
  bussen. Ett fönster i Annikas hemkunskapssal
  7c Att vi tycker det reglerna följs väldigt dåligt för att folk skiter i det. Vissa
  tycker man koncentrera sig bättre hemma än i skolan
  7d Att det är bra att man torkar bänkarna och handsprit och att det svårt att ta
  sig till lektionerna när man inte får gå. Man ska följa mat tiderna och attgenomgångarna och att det är trångt på språket. Nån känner sig hånad av
  lärare.
  7e dom tycker folk sköter reglerna rätt bra men folk går fortfarande runt men
  man måste det för att komma till lektionerna. Dom flesta tycker distans
  fungerar bättre. Nya stekpannor i hemkunskapen
  8a Klasserna gör det dåligt med att hålla sig till där man ska vara. Distansen
  har gjort ämnen som matten svårare
  8b Många tycker olika mena att det sköts bra i matsalen. Några tycker det är
  bra för man kan jobba bra men andra tycker det är svårt för att dom inte kan
  fokusera. Många tycker man störs mer i skolan.
  8c Dom flesta gillar distansen och tycker det är bra. Men att i matsalen så
  sprids det mycket men att dom flesta sköter det bra
  8d Många tycker det funkar bra i matsalen och att alla sitter på anvisad plats.
  Svårt att hålla avstånd i kön till matsalen. Svårt att hålla avstånd i studiehallar
  och vid skåpen. Bra att lärarna spritar bänkar mellan lektionerna och att man
  får handsprit när varje lektion börjar. Hade funkat med munskydd i skolan.
  FUnkar bra för många att jobba på distans. Socialt mindre bra då man inte kan
  träffa lika mycket folk.
  9a VI tycker att lärarna sitter på våra platserna i matsalen och att man inte
  följer dom restriktionerna som vi ska följa och många tycker olika om
  distansen för att några tycker det är bra men man missar många delar av den
  sociala biten och att man får bra uppgifter. Vi vill också ha ute lektioner. I
  Matsalen blir det kaos när man inte får gå in så ställer man sig och vänta så då
  blir det kaos.
  9b Vi tycker att restriktionerna följs dåligt för folk klumpar sig på ställen som i
  korridorerna och klassrummen när man ska ta handsprit. Distansen är riktigt
  bra.
  9c Håller med 9a och 9b. Jobbigt när det är långa lektioner och det är långa
  genomgångar. Bra om lärarna kan tänka på att lägga in rörelsepauser. Blir
  trångt i matsalen efter språkvalet nät alla nior slutar samtidigt och man inte
  följer sina mattider.
  9d Håller med övriga nior.9e Vi tycker att fungerar sådär med restriktionerna det är svårt att hålla
  avstånd. Det är spritt vad man tycker om distans för att man inte får hjälp av
  lärarna men att det har blivit bättre. VI tycker att uppgifterna har varit bra på
  distansen och att lärarna har skött det bra
 6. Övriga frågor
  Viktigt att alla klasser följer sina mattider för att det inte ska bli trångt i matkön.
 7. Mötet avslutas

Protokoll 28/9-20

posted in: Elevrådsinformation | 0

Protokoll 28 september

1. Mötet öppnas

2. Genomgång av förra mötets protokoll

 • Sekreteraren sammanfattar

3. Information från lärare/skolledning/annan personal

 • Annelie Vi ska välja välja representanter till matråd en från varje årskurs. Att det har skötts bra med att tvätta händerna i maten och det måste fortsättas. Öppen Dörr är inte möjligt att genomföra på samma sätt på grund av covid-19 men kommer istället kommer det finnas tillfällen att arbeta med valfri lektion i ditt eget klassrum. Det kommer finnas möjligheter att ta igen om du missat något som t.ex lab eller orientering
 • Matrådsreprensentater 7a Yasmin 8c Alva 9c Thea
 • Alisa Att man ska gå igenom likabehandlingsplanen. 1. Omklädningsrummet, att byta om klassvis med schema, drapperie i duschen. 2. När det är vikarier utifrån blir det mer kaos i klassen. 3. ordningsreglerna följs inte. Att man ska berätta hur eleverna känner kring detta vore bra om det sas till mentorer eller mig.

4. Studiefrågor (temadagar, gemensamma aktiviteter mm)

5. Frågor/kommentarer från klassråden

 • Vad fungerar bra?
 • Vad behöver utvecklas?
 • Något annat som klassen vill skicka med för diskussion?

7a Att man ska få äta här uppe, Bättre utbud i cafeterian, luftkondition, äta frukt på lektion

7b Vatten läcker från överskåp till underskåp, Stolarna är bekväma och behöver dämpare, Tajt för fotbollsprofilen och hinna med och spela på konstgräs, Stängsel runt basketplanen

7c Det är jobbigt att flytta från sal till sal, jobbigt pallar i bilden, för långa språklektioner.

7d Dåligt schema på fredagar på grund av långa lektioner och inga raster så dom hinner inte med, torsdagar är det tajt mellan profil och lunch, mycket matte och so

7e Skol Kaffet ska inte bara ta swish, mer soffor, fika på övervåningen, vi ska få mer tillgång till arbetsrum, bestick och tallrikar är inte rena, större utbud i kaffet, mer tillgång till arbetsrum, fler fotbollar basketbollar att låna

8a ingen kommentar

8b Tycker det är bra att vi ändå kommer får igenom någon form av öppen dörr för man får stanna hemma mer nu under covid-19

8c ingen kommentar

8d för mycket prov, inlämningar och läxor på kort tid, ac ska bli bättre och fungerar i alla klassrum (finns ingen ac på stenbacka) Fönster som går att öppna i hemkunskapen.

8e  ingen kommentar

9a bättre utbud i kaffet som toast, mer frukost, Något sorts skjul till cyklar och mopeder, något slöjdprojekt som slöjd profil, skyddsplast i killarnas omklädningsrum, för mycket trängsel i matsalen, att alla ska äta på sina mattider, att alla ska tvätta händerna, svar på varför vi inte har öppen dörr, blir operation dagsverket av, hålla dörrarna uppe så man slipper ta i handtaget och då att folk inte ska stänga dom så dom går sönder, mindre nedskräpning och mindre fötter på stolarna, en belöning om vi är duktiga med all skadegörelse.

9b Att alla ska följa ordningsreglerna, lärarna dricker kaffe där uppe, en flaggstång i mitten av skolan, toapapper på högersidan, en fika zon där uppe, skohorn i omklädningsrummet. Hugo och Oskar säger till folk som gör fel vid fika zonen

9c inte här

9d Äta vid sina utsatta tider, ta med sig sitt material till lektionen, mer handsprit, stressigt efter profiler speciellt fotbollsprofilen,

9e stressigt efter profiler speciellt fotbollsprofilen

6. Övriga frågor 

7. Mötet avslutas

H:\Dokument\Utbildning\Stenbackanavet\Grafik1.jpg

Protokoll Elevråd 5/9

posted in: Elevrådsinformation | 0

Protokoll vid uppstart av elevråd 5/9

 

 1. Mötet öppnas
 2. Info om elevrådets roll på skolan
 3. Val av ordförande och vice ordförande

Ordförande: Moltas Olofsson 9f / Vice Ordf. Emrik Olofsson 8a

4. Val av sekreterare och vice sekreterare

Sekreterare: Agust Rundgren 9b / Vice Sekr. Albin Pallin 8e

5. Val av styrelseledamöter

Ledamöter: Agnes Savmyr – Olsson 7a / Alice Bergstrand 7b

6.Val av skyddsombud

Skyddsombud: Zakaria Amro 9e

7.Övrigt

Många elever i klassrummet under elevråden. Därför viktigt med att inte stöka och hålla lugnet så alla kan höras och få sin talan under elevråden.

8. Mötet avslutas

Protokoll Elevråd 30/5-2018

posted in: Elevrådsinformation | 0

 

 1.   Mötet öppnas

 

 1.   Genomgång av förra mötets protokoll

 

 1.      Information från lärare/skolledning:

 

 1.   Studiefrågor

(temadagar, gemensamma aktiviteter mm)

 

 1.    Frågor från klassråden

 

 • De som åker buss ska få chansen att åka med de lokala bussarna genom att visa de busskorten de har fått just för att komma hem tidigare om man slutar tidigare någon dag.

 

 • Om man har frågor till elevrådet så kan man fixa en mejl till elevrådet där man kan mejla in sina frågor till elevrådet.
 1.   Övriga frågor:
 • Information om avslutning för elevrådet
 • Rösta fram nästa års ordförande
 • Klassrepresentanter till skolidrottsföreningen
 • Intresse för kulturgrupp

 

Folk från 7a var intresserade att vara med i de olika föreningarna, 4 på idrotten och 2 kulturgruppen.

 

Till hösten ska vi hjälpa till med operation dagsverket, då vi ska samla in pengar till välgörenhet som sedans skickas till barn i Albanien.

 

 1. Mötet avslutas

 

Hugo Nilsson                                                Elin Emilsson

…………………………….. ……………………………

Ordförande Sekreterare

 

Protokoll 8/5

posted in: Elevrådsinformation | 0

Protokoll Elevråd 8/5

 

 1.   Mötet öppnas

 

 1.   Genomgång av förra mötets protokoll

 

 1.      Information från lärare/skolledning:
 • Deadlines för inlämningar och prov: Vi i klasserna ska bli bättre på att följa inlämningar och prov så att lärarna få in det i rätt tid. Så lärarna får det underlag de behöver för att kunna bedöma eleverna rättvist.

 

 • Användning av lektionstiden: Många elever latar sig på lektionerna och säger att det gör det hemma istället. Även fast ger lärarna oss lång tid så man ska hinna göra det på lektionstid. Så vi måste bli mer aktiva och fokuserar mer på lektionerna för att det arbete vi gör inte ska bli halvklart. För något som är viktig är att lärarna tittar på hela processen när du gör en uppgift. Det blir svårt för lärarna att bedöma eleverna rättvist när man gör en uppgift hemma för då vet inte lärarna vem de är som har gjort de.

 

 • Skräpigt i korridoren: Städerskorna har klagat på att det har blivit mycket stökigare i korridorerna där det ligger godispapper, spilld läsk, snus, och energidrycker.

 

 • Skolidrottsförening: Elever sitter i en styrelse och de får pengar där de får bidrag för att komma på olika aktiviteter som de kan göra. De som går med i denna skolidrottsföreningen få en riktig idrottsledarutbildning som man kan ha som en grun längre fram i livet. Detta är i samarbete med fritidsgården.

 

(Fråga i klasserna om det finns några som vill vara med och bestämma och som är intresserade att vara med i dessa grupperna)

 

 • Kultur: Det kommer att finnas en grupp där de pratar mer om kultur om tex vilka teatrar och musikaler vi ska se. Och om man vill starta ett musikband så har man chansen till detta efter skolan. (Detta ska också frågas i klasserna om det finns folk som är intresserade)

 

 1.   Studiefrågor

(temadagar, gemensamma aktiviteter mm)

 

 • Avslutningsdagen med elevrådet: Åka till Långasjön och grilla och paddla kanot.
 • Väggabadet (För då får vi chansen att bada om vi vill för det finns det utbildade badvakter)
 • Om ni har förslag så kan ni tänka på de till nästa elevråd.

 

 

 1.    Frågor från klassråden:

 

7.a – Alla får vara med och säga vad de tycker och det fungerar bra. Angående redovisning beror det på vilka lärare man har. Ljudnivån har blivit billigare. Man ska sitta där man ska och tänka på ljudnivån

 

7.b – Beror på vilken lärare man har

 

7.c –  

 

7.d – Det funkar bra med elevrådet. Man får inte vara med och bestämma så ofta, det beror mer på vilken lärare man har. Maten ska bli godare. Vissa perioder har man mycket prov och runt öppen dörr är det inga prov så då har man inget viktig att plugga inför.

Tillåtet att ha jacka i klassrummen.

 

7.e – Vi kan få vara med och bestämma om när proven ska vara  just för vi kan säga att om vi har mycket en vecka och vi kan även   prata med läraren och säga att det blir stressigt med mycket prov.

Vi kan minska skadegörelsen genom att sluta skräpa ner i korridorerna.

Det är stökigt och smutsigt i matsalen där det är tallrikar kvar på bord och stolar

 

8.a – Vissa perioder är det mycket prov då man har väldigt mycket att göra.

 

8.b – Det kan ta lång tid att saker ska gå igenom som tex speglarna i omklädningsrummen.

 

8.c –

 

8.d – Det beror på vilken lärare man har. Vissa lyssnar mer och vissa lyssnar mindre, just när det gäller inlämningarna så man får bestämma vilken metod man vill ha. Ljudnivån är olika under vissa tidsperioder. Hög ljudnivå under lunchtid.  

 

8.e – Det tar väldigt lång tid för att något ska gå igenom tex, speglar, och swish.

Sidor: 1 | 2

Protokoll 9/4

posted in: Elevrådsinformation | 0

Protokoll Elevråd 9/4

 

 1.   Mötet öppnas

 

 1.   Genomgång av förra mötets protokoll

 

 1.      Information från lärare/skolledning:

 

 1.   Studiefrågor

(temadagar, gemensamma aktiviteter mm)

 • Mer förslag på Aktiviteter sista veckan?

Olika aktiviteter tex kasta pil

 

 1.    Frågor från klassråden:
 • “Mias pengar” – Mer soffor runt om i skolan. Och högtalare runt om i cafeterian.
 • Allmänt om skolan positivt & negativt

 

7.a –

Positivt: Alla är snälla mot varandra. Toaletterna har blivit bättre städade. Finns lärare man kan snacka med om det är något som har hänt.

Det är en bra längd på rasterna.

Negativt: Maten i matsalen kan förbättras. Varmare i klassrummen och runt om i skolan. Ljudnivån i studie hallarna har blivit sämre. Att läraren inte ska favorisera elever. Inte bråka med varandra. Se till att det finns klockor och att de ska fungera.

 

7.b – Det har blivit varmare

Mycket stök i studie hallarna och det ska bli lugnare så att man inte stör andra

 

7.c – Fler klockor i klassrummen och se så att de fungerar. Sluta tidigare och ha mindre raster istället.  

 

7.d – Bra att det är eluttag i skåpen. Rent och fint i korridorerna.

Alla i samma årskurs ska ha lunchrast samtidigt just för att man vill vara med sina andra kompisar på lunchrasten. Få äta i studie hallarna.

Luften ska bli bättre i klassrummen och studie hallarna just för att antingen är det varmt eller kallt.

 

7.e – Nya och bättre hörlurar i klassrummen. Bättre skolmat. Wifi funkar inte så bra. Det försvinner ganska ofta.

 

8.a – Speglar i idrottshallen. Klockor som fungerar och att det finns i alla klassrum och en flaggstång.

 

8.b – Bättre scheman till nästa termin: Önskemål: Inte för långa raster hellre att man får sovmorgon.

 

8.c – Läxhjälp efter skolan. Vi vill att det ska bli ett bättre system i matsalen var vi får sitta och var Klockeback ska sitta.

(Mellan 11.30 – 12.00 får vi sitta där uppe och klockeback där nere)

 

8.d   Inget nytt

 

8.e – Byggnaden är fin och bra

Negativt: Man ska få dricka vad man vill i skolan

 

8.f  Inget nytt

 

9.a  Inget nytt

 

9.b – Det har blivit renare i omklädningsrummen.

Mer plats i omklädningsrummen det är inte lika trångt längre  när man ska byta om. Det har blivit lugnare i studie hallarna och det är inte lika högljutt.  

 

9.c  Ingen representant närvarande

 

9.d – Bra: Det har blivit bättre internet och att det inte försvinner lika ofta.

Bättre värme i matsalen och sänka ljudnivån i studie hallarna.

 

9.e – Bra och fina lokaler.

Fixa ett skohorn i idrottshallen

Det är stressigt med mycket prov och alla inlämningsuppgifter. Att det även känns som att alla lärare gör Nationella till en så stor grej så man bli mer stressad.

 

 1.   Övriga frågor:

 

 • Hur fungerar elevinflytandet överlag på skolan? Får ni vara med och påverka undervisning och redovisningsformer?

 

Vi får vara med och bestämma och säga vad vi tycker. Men det kan vara svårt ibland att få fram det och få igenom det vi säger.

 

 • Hur fungerar elevrådet på skolan? Får ni gehör för era önskemål och synpunkter?

 

 • Få handsprit i matsalen. Man kan sätta någon platta under just för att om man går och dra händerna under maskinerna så kommer handspriten på plattan istället för på golvet.
 • Kolla vad vi ska göra som avslutning av elevrådet.

 

Sidor: 1 | 2

Protokoll 1/3

posted in: Elevrådsinformation | 0

Protokoll Elevråd 1/3

 

 1.   Mötet öppnas

 

 1.   Genomgång av förra mötets protokoll

 

 1.      Information från lärare/skolledning:

 

Sista veckan

 

 • Nonnes musikquiz  
 • Brännbollsturnering
 • Utmaningar inom klassen för att samla mer poäng som man kanske lägger till i brännbollsturnering poäng

 

 1.   Studiefrågor

(temadagar, gemensamma aktiviteter mm)

 

 1.    Frågor från klassråden:
 • Vad är bra på skolan?
 • Vilka förbättringsområden finns det på skolan?
 • Miljön i korridorerna
 • Hur användas studiehallarna? Kan man sitta där och jobba utan att bli störd?
 • “Mias pengar”

 

7a –

Bra: Allt är bra

Förbättringar: Favoriserar vissa elever och då känner vissa att de inte får den hjälp de behöver.  

Det är bra men skräpigt ibland

Det går inte att sitta där utan att bli störd

 

7b –

 

7c –

 

7d –

Mias pengar: Saccosäckar

 

7e –

Det är bra att det finns vattenkranar

Förbättringar: Längre tid mellan lektionerna. De skåp som inte används ska vara mer städade.

Miljön i korridorerna: Mindre skräp och mindre svordomar

Studiehallarna: man blir lätt störd när man sitter där

Mias pengar:  fia med knuff och ett bättre kösystem till biljard

 

8a –

 

8b –

Bra: Cafeterian är bra

Förbättringar: Att gympasalen ska vara öppen så man slipper stå ute och vänta på att läraren ska komma och öppna.

 

8c

 

8d –

Förbättring: Få börja jobba i grupprummen igen,

Miljön i korridorerna: Bättre men de är fortfarande spring

 

8e –

Det är svårt att fokuserar att jobba i studiehall atna

 

8f –

Förbättringar: Att man ska få tid till att prata om elevrådet på mentorstiden

 

9a –

Bra: Bra lärare, fin skola

Förbättringar: Det finns vissa lärare som är dåliga.

Dålig luft, Är antingen för kallt eller för varmt i klassrummen, tuggummi under stolarna och borden.

Projektorerna blinkar i vissa klassrum och det är väldigt störande.

Miljön: Är mycket spring fortfarande

Mias pengar: Flaggstång

 

9b –

Bra: Fina färger på skolan

Studiehallarna: Fungerar hyfsat bra

 

9c –

 

9d –

Förbättringar: Temperaturen

Bra: En helt okej miljö och en väldigt fin skola

 

9e:

 

Bra: God mat ibland och en väldigt fin skola

Förbättringar: Luften och att de kan vara kvavt i vissa klassrum

Miljön i korridorerna: Är mycket spring och det är svårt att fokusera när man jobbar i studiehallarna.

 

 1.   Övriga frågor:

 

 • Det kanske kommer att komma swish. Men då måste man höja priserna i cafeterian just för att 1.5 – 2 kr kommer gå till swish. Så för att vi ska tjäna pengar på de så måste vi höja priserna. Och även om man ska betala med kontanter så kommer de kosta mer.

 

Sidor: 1 | 2

Protokoll 22/1-2018

posted in: Elevrådsinformation | 0

Protokoll Elevrådet 22/1

 

 1.   Mötet öppnas

 

 1.   Genomgång av förra terminens arbete 

 

Ska genomföras
Välja vart de 4000 kr ska gå till.
Swish i cafeterian.
Speglar i omkl.

 

 

Har genomförts
Blivit mindre skräp i omklädningsrummen.
Mer utbud i cafeterian
Låst alla skåp som ej används.

 

 

Har inte genomförts/ på g
klocka i gymet
draperier i grupprummen
plastmuggar i omklädningsrummen
ändras i ordningsreglerna till använd
äta frukt på övervåningen?
flaggstången
handsprit i matsalen

   

3.   Information från lärare/skolledning:

  

Skolval: 2 representanter från åk 8, Saffran Wytorp, Arpine Aboyan

Andreas och PA.  

 

 1.   Studiefrågor

(temadagar, gemensamma aktiviteter mm)

 

 1.    Frågor från klassråden

 

Speglar vid eluttag, mias 4000kr..kortläsare?

 

7a: Klockor i klassrummen

8c tillbaka studieverkstad isf för sammanslagning med stv och mentorstid

8e Kortläsare i kafeet

 

 1.   Övriga frågor

 

Salta skolgården tidigare på morgonen vid halka.

 

 1. Mötet avslutas

 

Hugo Nilsson Agust Rundgren

…………………………….. ……………………………

Ordförande Sekreterare

 

Frånvarande representanter:

7c, 8f, 9c, 9d, 9e Elin

Elevråd protokoll 2017-12-06

posted in: Elevrådsinformation | 0

Protokoll Elevråd 6/12-17

 

 1.   Mötet öppnas

 

 1.   Genomgång av förra mötets protokoll

 

 1.      Information från lärare/skolledning:

 

4000:- fritidsgården-förslag: airhockey, 3 poängs linje, fåtöljer, kortläsare i cafeterian.

 

9:or avslutningsmiddag, hjälpa till med avslutningsmiddag, matgrupp, dekoration, inbjudan, specialkost, underhållning, förra året 300:- per person. Möte med 9:or i elevrådet terminen start av VT 2018.

 

Mentorstid/Studieverkstad: mentorstiden tar mer tid av den lektionen. Vill ha mer tid till studieverkstad.

 

Speglar i omklädningsrummen kommer, placering. Var finns eluttag? Förslagsvis bredvid toaletterna.

Draperier i duscharna.

Skräp i omklädningsrummen, alla måste hjälpas åt att hålla rent. Ta ut i klasserna.

 

 1.     Studiefrågor

(temadagar, gemensamma aktiviteter mm)

 

Tisdagen 19:e dec, bowla (avslutning för elevrådet), ingen mat eftersom vi är för många.

Skicka ut mail då man måste anmäla om man ska med. Kolla upp hur många som skulle kunna äta i bowlinghallen.

 

 1.    Frågor från klassråden

 

7b Lärare mer noga med kalendern. Det som finns där måste stämma så att eleverna kan planera sin tid och plugga på rätt saker.

 

9a Klocka i gymmet, Ersätt söndriga klockor i klassrummen.

 

9b Kaffet smakar inte mycket, mycket vatten. Bibliotekets öppettider, ofta stängt. Ordinarie bibliotekarie tillbaka efter jul.

9c Lärare tagit rasttid till prov utan att fråga klassen först. Bör vara gemensamt beslut med klassen

 

9e Swish i cafeterian, betala med kort.

 

 1.   Övriga frågor

 

 1. Mötet avslutas

 

Hugo Nilsson                                                 Agust Rundgren

……………………………..                             ……………………………

Ordförande                                                  Sekreterare

 

Protokoll elevråd 2017-11-08

posted in: Elevrådsinformation | 0

Protokoll Elevråd 8/11-17

 

 1.   Mötet öppnas

 

 1.   Genomgång av förra mötets protokoll

 

 1.      Information från lärare/skolledning:

 

  4.      Studiefrågor

(temadagar, gemensamma aktiviteter mm)

 

 1.    Frågor från klassråden

 

7.a: Inga som följer reglerna

 

7.d: Man borde få äta frukter uppe på övervåningen

 

7.e: Att de skåp som inte används ska hållas låsta.

Och att man inte ska gå och knacka på dörrar och störa andra som är på lektioner.

 

8.e : Få tillbaka sötsakerna i cafeterian

 

9.a : Luft, bättre temperatur i klassrummen. Vi måste ha en flaggstång.

Går det att lösa att man kan få handsprit i matsalen.

Klocka i gymmet.

 

9.b : Höja lamporna i korridorerna  

 

9.d : Stölder i idrotten. Till detta kan det vara en lösning att det är  bara dom som har idrott kan komma in till idrottshallen.

Vi vill ha tillbaka studieverkstan och mentorstiden för sig.

Laga klockorna.

 

9.e : Speglar och skohorn

swish och kort

vad vi ska lägga 4000 kr på?

 

 1.   Övriga frågor
 • Man får inte går på skolgården på kvällstid och när det inte är skoltid. Skolgården är ingen allmän plats.
 • Så länge det är skoltid är det lärare som har ansvar för oss och därför får man inte gå och handla på konsum eller lämna skolans område på rasterna.
 • Swish/kort i cafeterian just för att om det finns så kanske det inte är lika många som går till konsum och handlar.
 • Vi vill öka utbudet i cafeterian.
 •  Ex man kan köpa in för de 4000 kr vi har fått av fritidsgården: Pingisrack, bollar, air hockey, bollar osv.  Man kan lägga pengarna på ett större utbud i cafeterian eller att man väljer att köpa in tex en kortmaskin
 • Nästa möte torsdag 7/12 kl. 8.30 sal 208

 

 

 1. Mötet avslutas

 

Hugo Nilsson                                                 Elin Emilsson

……………………………..                              ……………………………

Ordförande                                                     Sekreterare

 

Elevråd avslutning

posted in: Elevrådsinformation | 0

Avslutning med Elevrådet med den 30 maj. Vi börjar cykla ungefär kl 09.00

vi ska till Långasjön och grilla och paddla kanot,kajak och roddbåt.

Vi ska cykla upp dit själva.

 

Elevrådet 20-04-2017

posted in: Elevrådsinformation | 0

Info:

Elevrådet tillsammans med lärare kommer att organisera en halvdag för alla i skolan där vi är ute och gör aktiviteter som är ämnesrelaterade. Det innebär att vi delar upp eleverna i grupper och sedan ska man gå runt och utföra olika stationer. Efter det sammanställs resultat och pris utdelas. Datumet för detta kommer att bli med 7/6.

viktiga punkter från förra protokoll:

Speglar i omklädningsrummen

Skohorn i omklädningsrummen

Flaggstång

Klassförslag:

Det är dåliga tider i Cafeterian

Aktiviteter för elevrådet:

Paddla Kajak, tider för detta kommer senare.

Avslutning (grilla och bada)

Elevråd

posted in: Elevrådsinformation | 0

Hej!

Jag är lite sen med att skicka ut information om Elevrådet men jag hade glömt bort det.

Mötet är på torsdag(20-04-2017) kl 09.30 i konferensrummet som förra gången

Det finns bullar och saft tillgängligt så passa på hehe.

 

välkommna!

Elevrådet

posted in: Elevrådsinformation | 0

Hej!

Det är Elevråd kl 09.00 på fredag med 3/3 i konferensrummet.

Ta upp klassfrågor på mentorsträffen.

Mvh Kajtaz

Protokoll 02-02-2017

posted in: Elevrådsinformation | 0

Klassfrågor:

7or:

Sätta upp lappar var små barnen ska sitta i matsalen.

Mattanter nya scheman för att de gamla inte är sanna.

Nya hörlurar.

 

8or:

Varför är det inget -fläsk kvar?

För låga lampor i korridoren.

Fler kemi och biologi böcker.

Trasiga duschar killarnas omklädningsrum.

Fixa matråd.

Skohorn i omklädningsrummen.

Speglar i omklädningsrum.

 

9or:

Få info om önskevecka, Vi får inte ens rösta.

Kallt och lukt i klassrummen & korridor.

 

Elevrådet 22-11-2016

posted in: Elevrådsinformation | 0

Elevråd 2016 -11 – 22

Sista elevrådet för terminen

Klassfrågor

7B duschen i killarnas omklädningsrum näst längst in funkar inte  

7D Bättre luft ventilation 205 blir varmt, svårt hittat platser föra att klockeback inte har utsedda skyltar var dem sitter

7E Dela ut mer feedback, önskar om matråd, luktar illa i 207

8A Matråd? Bättre Ventilation 207

8B Höja lamporna i korridoren. Nya basketbollar samt nya linjer till basketplanen.

8C Önskar att snus på väggarna ska tas bort, vissa grupprum luktar illa vid 212, Fortfarande inga speglar i omklädningsrummet, fler samtal mellan lärare och elever om prov, för kort lunch vill ha längre minst 40min, vill ha flaggstång, 208 207 har dålig ventilation,

8D Nästa år vill dem inte har musik och bild samma dag,  Be lärarna informera barnen i klockeback hur man tar mat så det inte spills, det blir  kletigt sen.

8E Speglar i omklädningsrummen samt skohorn, skopallen, skåpen är också sönder

9D Vill ta väck dessa planken som satt upp i duschen, hitta bättre lösning på gummi tassarna under stolar, fler bänkar i omklädningsrummen så alla får plats, nya innebandyklubbor längre klubbor

övrigt:

Ha draperi i duschen

Köpa in nya materiella saker till idrotten

Ta upp i klass

Inte ta sönder stolar var försiktiga vi kommer inte få nya.

Avsluting i elevrådet.

Bowling

Övrigt

kunna gå från lektion när det är elevråd (vissa lärare) informera lärare

upplysa om elevråd

Ny tid för Elevråd

posted in: Elevrådsinformation | 0

Det kommer vara elevråd den 22 november kl 09.00 i sal 209 eventuellt i sal 210.

jag förväntar mig att alla klasser har tagit upp i klasserna på klassrådet om klassfrågor.

protokoll elevråd 10/10

posted in: Elevrådsinformation | 0

Elevråd 10/10 – 2016

 

Ny ledamot: John (p.g.a Julia bytt skola)

 

Klassfrågor:

7a: Smutsigt i omklädningsrum (killarnas)

7b: Tömma soptunnor i korridorer p.g.a luktar illa, klockor i omklädningsrum,

7c: Inget

7d: Inget

7e: Lukt i klassrum 207

7f: Inget

 

8a: Inget

8b: inte plats i omklädningsrummen så man kommer försent

8c: Trångt i omklädningsrum, klasserna borde inte sprida ut sig men en klass har ett omklädningsrum

8d: Svårt att flytta stolar, längre köer i matsalen Lösning: lärare håller bättre koll, alla går sin precisa tid som är utsatt på schema, lärare följer med ner till matsal, vilka klasser håller inte tiden?, kolla en vecka när det är mycket folk och vilka tider sin klass äter, högt ljud i matsal, kallt i matsal

8e: Speglar i omklädningsrum

 

9a: Speglar i omklädningsrum

9b: inget

9c: Bås/ draperi i alla duschar, fläktar i hemkunskap funkar ej, Ha heltäckande vid fönsterna vid grupprummen så att man inte blir störda av de som går förbi utanför

9d: Inget

 

 

 

De som blev lottade för att följa med till eventuell resa till Stockholm nästa termin är Victor och Alma. Kajtaz som är ordförande ska också följa med.

Styrelse Elevråd

posted in: Elevrådsinformation | 0

Vi har Röstat fram en styrelse i Elevrådet

Ordförande: Kajtaz

Viceordförande: Emilia

Sekreterare: Tilda

Vicesekreterare: Hugo

Ledamot 1: Agnes

Ledamot 2: Agust

Ledamot:3 Julia

 

 

Elevråd

posted in: Elevrådsinformation | 0

Hej!

Det är Elevråd den 5 september klockan 9.30 i sal 211.

De måste komma två st från varje klass.

Mvh

Kajtaz

Avslutning elevråd

posted in: Elevrådsinformation | 0

Hej!

Ja nu var det dags för avslutningen som alla längtat efter.

Tyvärr så kunde vi inte vara på glassbåten som planerat eftersom båten skönt sorgligt nog.

Så istället så röstade vi  igenom att vi skulle vara på Långsjön och bada samt grilla.

Vi skulle dit med den 3 juni men vi fick ändra på det eftersom 9:orna skulle bort med profilen.

Vi var tvungna och byta datum istället till den 1 juni som är en onsdag.

Vi kommer att vara på Långsjön, vi samlas vid cykelparkeringen kl 10:30 och cyklar upp. Vi kommer bjuda på hamburgare och kebab. Vi planerar att vara hemma ca 14:30.

Vi hoppas att alla kan komma och vara med på denna mysiga avslutning.

glöm inte att ta med badkläder för det kan bli ett härligt bad väder.

Ha nu en trevlig helg och hoppas det blir härligt väder:)

 

Protokoll 03-05-2016

posted in: Elevrådsinformation | 0

8C Speglar i omklädningsrummen

8C mindre soptunnor i klassrummen

7E stå under tak när man väntar på bussen

7CInte mycket böcker till hands, kan inte öva till prov.  

Bättre system/dålig engagemang från lärarna för att kunna låna ut böckerna.

Allmänt: Dåligt med varmvatten  i toaletterna. Toa pappret sitter så långt ner, vi måste kunna fixa detta.

Skateparken vid österslätt, De flesta dagarna finns aktiviteter och göra( fotboll, volleyboll, m.m)

8D= öppna upp stängslet vid parkeringen så att man kan gå igenom och cykla där.

 

Ingen mat eller dryck uppe i andra våningen.

Matråden ska träffas oftare/fler matråd.

Alla ska kunna bestämma på önskedagen.

Säg till mentorena att ni måste välja på önskedagen.
Bada/grilla långasjön som avslutning på elevråd fredagen den 3 juni.

dagordning elevrådet 03-05-2016

posted in: Elevrådsinformation | 0
 • Presentation
 • förgående protokoll
 • fotografering/avslutning den 16 maj
 • unicef operation dagsverke
 • klassfrågor
 • övrigt: (pingisbord finns ute, lämna tillbaka saker när man har pantat)
 • avslutning elevrådet

Protokoll Elevråd 2016-03-07

posted in: Elevrådsinformation | 0

Speglar i idrotthallen 7A

Skohorn och speglar i idrottshallen9C

Flaggan.9C

 

27 Maj Operation dagsverke (elevrådets förslag), lediga från skolan och tjänar in pengar.

 

3 Maj nytt elevrådsmöte

kl 10:40

 

närvaro:

theresia olsson 8b

Johanna Hansson 8D

Eric Nisbeth 9a

Filip Nelander 9B

Milton Martinsson 8A

Tilda Nielsen 8A

Elliot Persson 9C

Kajtaz Muslija 8D

Hugo Nilsson 7A

Emilia Ekholm 7A

Ny tid till elevrådet!

posted in: Elevrådsinformation | 0

Vi har valt och ta en ny tid till elevrådet.

Det nya elevrådet är på måndag klockan 08:40 i sal 201.

Dagordning Elevrådet den 7 Mars kl 08:40 sal 201

Presentation

info rektor

klassfrågor

operation dagsverke

övrigt ( utflykter, aktiviteter, utbildning)

planera nästa möte

Elevråd 28-01-2016

posted in: Elevrådsinformation | 0

Klassfrågor:

8C: svagare lampor, sanitetspåsar i tjejernas omklädningsrum.

9B: flaggstång på skolgården, parkering till moped, kompledigt för öppethus och arbetsmarknadskväll. Onsdag nästa vecka hela dagen för niorna eftersom det är studiedag på eftermiddagen.

8a: sovmorgon på torsdagar, för kort lunchrast vissa dagar ( tisdag, onsdag)

8d: plastmuggar i idrottshallen, åka skridskor, de stolarna som är i matsalen ska vi ha här uppe också.

 

info rektor:

Carolina: Försöker vara med i klassrummen, elevråd och utvecklings samtal för att samla info om feedback. Skolan har fått uppmärksamhet p.g.a vårt arbete med feedback. Carolinas jobb är att förbättra och hjälpa lärare och elever med feedback, försöker förbättra och sprida vårt system till andra skolor. Många är imponerade med vårt system men vi måste fortsätta ta detta med allvar och seriositet. Föräldrarna har sagt mycket positivt om detta systemet och är väldigt nöjda.

 

Carolina har fått i uppdrag att bevaka och följa ett par elever för att få bättre insyn i hur feedback påverkar den enskilda individen.

 

Operation dagsverke: Klass representanterna tar upp det i klasserna och återkommer om det nästa möte. 

 

planera nästa möte:

2 Mars elevråd på onsdag

 

närvaro:

Josef Abbas

Sam Johansson

Elin Svensson

Patryk Luszcynski

Saga Ivarsson

Milton Martinsson

Tilda Nielsen

Theresia Olsson

Antonia Olfsson

Johanna Hansson

Kajtaz Muslija

Filip Nelander

Tilde Kronberg

Elliot Persson

Dagordning

posted in: Elevrådsinformation | 0

Dagordning Elevrådet den 28 januari kl 13.30 sal 203

Presentation

info rektor

klassfrågor

operation dagsverke

övrigt ( utflykter, aktiviteter, utbildning)

planera nästa möte

 

bowling

posted in: Elevrådsinformation | 0

Vi som ska till bowlingen ska samlas utanför skolan vid den bollen så kommer vi tillsammans åka buss ner dit och buss tillbaka.

Vi ska vara ute vid bollen klockan 09:55

Ni har giltig frånvaro den tid ni är där borta så ni kommer inte får sms eller så.

 

Bowling info

posted in: Elevrådsinformation | 0

Hej!

Alla från elevrådet ska samlas utanför Bowlinghallen i Karlshamn kl 11:00 på Onsdag alltså den 17 december.

Ni får själva fixa vägen till bowlingen och vägen tillbaka från bowlingen.

Emil Jensen ska följa med oss och bowla.

Om in har frågor om bowlingen så bara skicka mail till kajtaz.muslija@stenbackaskolan.se

Dagordning

posted in: Elevrådsinformation | 0

Detta är dagordningen för mötet den 10 december klockan 10:30.

 • Ta upp förra mötet
 • klassfrågor
 • rektorn info
 • info om bowlingen
 • övrigt(operation dagsverke)

Elevråd

Hej Nu har vi öppnat ett konto och här kommer bara jag ( Kajtaz ) och Elliot Persson lägga ut info som kommer handla om elevrådet. Vi har också ett skåp vid lärarna som man kan lägga i brev. Här kommer vi också lägga upp protokoll och dagordning efter varje möte och samt tiderna när mötena är.

Ni hittar all elevrådsinfo när ni scrollar ner så ser ni att det står elevråd och det blir blått när ni klickar.