Mentorer i klassen:

Lena Elvér

Katarina Olsson

Sara Bergström Tegvald

Sandra Färm