Mentorer för klassen:

Andreas Bergman

Jenny Gårdesten

Maha Othman

Emelie Palmqvist