Frånvaroanmälan sker genom frånvarosystemet Dexter. En manual om hur Dexter fungerar finns HÄR. (Informationen finns även på arabiska. Klicka HÄR.)

Anmäl frånvaro genom att anmäla på webben, i appen eller ringa talsvar (0454-720026). Alla uppgifter finns i instruktionen ovan.

OBS! Sjukanmälan görs varje dag innan 08.00 av vårdnadshavare.

Dexter frånvaronotifiering

På högstadiet skickas en notifiering (sms och/eller ett mejl) till vårdnadshavare om en elev inte kommer i förväntad tid till lektion. Läs mer om Dexter frånvaronotifiering HÄR. (Arabiska HÄR.)

Medborgarkonto

För att kunna logga in i Dexter och/eller för att kunna uppdatera sina kontaktuppgifter behöver man ett medborgarkonto i Karlshamns kommun. Instruktioner om hur man skaffar ett medborgarkonto finns HÄR. OBS! När man uppdaterar sina kontaktuppgifter synkas dessa till både Dexter och Unikum.