Här har vi samlat information om Corona- (Covid 19) som har gått ut till vårdhandshavare. Informationen är ordnad efter datum och senaste informationen når ni högst upp på sidan. Längst ner på sidan hittar ni sidnummer för att nå tidigare information.

_________________________________________________________________

Stenbackaskolan 2020-03-11 Brev om växelvis undervisning v.11

Brev om växelvis undervisning v.11 ( pdf öppnas i ny flik).

Till elever, och vårdnadshavare till elever, på Stenbackaskolan


Detta är ett informationsbrev angående att högstadieskolorna ska fortsätta med växelvis undervisning men samtidigt successivt trappa upp och öka närundervisningen på plats fram till påsklovet.
Detta innebär att vi kommande vecka, v 11, kommer att ha en årskurs om dagen på skolan för närundervisning samtidigt som övriga två årskurser befinner sig i hemmet för distansskola med fjärrlektioner. Klassernas kalendrar kommer att uppdateras så att det tydligt framgår vilken klass och årskurs som är i närunderivsning.
Under nästföljande två veckor, v 12 och v 13, kommer vi att utöka antalet elever på skolan och ha ⅔ av eleverna på skolan. Planering för de två veckorna delges under kommande veckan.
Vi arbetar med de anpassningar vi kan göra utifrån säkerhet för eleverna, bland annat arbetar vi för att de ska hålla sig så mycket klassvis de kan såväl i undervisning som på rast.
Vi har även redigerat elevernas mattider så att de kommer till matsalen vid olika tider och kan sprida ut sig på ett säkert sätt där.
De dagar elever ska till skolan för närundervisning avgår buss till och från skolan enligt ordinarie rutt.
De dagar eleverna har distansskola med fjärrlektioner har ni samma möjlighet som nu att via E-tjänsten anmäla uthämtande av matlåda.
För övrigt:
● Som vanligt sjukanmäler ni sjuka elever via Dexter även vid distansskola.
● Vi hänvisar alla att fortfarande följa tidigare anslag om folkhälsomyndighetens
rekommendationer.

● Vi hänvisar alla att vid anledning följa tidigare anslag om karantän vid hemkomst efter utlandsvistelse.
Jag bifogar planeringen för nästa vecka angående vilka årskurser som ska komma till skolan för närundervisning och vill passa på att hälsa eleverna välkomna till skolan den dag det är aktuellt för dem!


Med förhoppning om gott samarbete/
Annelie Thelander Eriksson rektor.
STENBACKASKOLAN


V.11 Schema

Å7Åk 8Åk 9
MåndagSkolan
TisdagSkolan
OnsdagStudiedagStudiedagStudiedag
TorsdagSkolan
FredagSkolan
Schema Stenbackaskolan v.11

________________________________________________________

2021-02-23 Detta gäller efter utlandsvistelse

Detta gäller efter utlandsvistelse svenska (pdf öppnas i ny flik)

Detta gäller efter utlandsvistelse english (pdf öppnas i ny flik)

Detta gäller efter utlandsvistelse arabic (pdf öppnas i ny flik)

I flera länder har nya varianter av viruset som orsakar covid-19 fått stor
spridning. Därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten att du som reser in i Sverige undviker nära kontakter i minst sju dagar, testar dig för
covid-19 vid inresan till Sverige och på dag fem efter ankomst. Rekommendationerna gäller oavsett vilka länder du har besökt och gäller
både svenska och utländska medborgare.


Om ett barn eller ungdom inom kommunens verksamheter varit utomlands, ska personen inte gå till skolan eller förskolan förrän efter 7
dagar hemma i karantän. Om barnet eller ungdomen inte visar på
några symtom efter sju dagar kan hen återgå till förskolan eller skolan.
Glöm inte att ta kontakt med ditt barns skola efter hemkomsten.

Testa dig och stanna hemma
Testa dig så fort som möjligt efter att du kommit till Sverige och testa
dig igen fem dagar efter ankomsten. På 1177.se kan du läsa mer om
hur du går tillväga för att testa dig för covid-19 i Blekinge.
Stanna hemma och undvika nära kontakter i minst sju dagar efter
ankomst till Sverige. Det gäller också om dina test för covid-19 är negativa. Barn, oavsett ålder, ska också följa rekommendationen att stanna
hemma och undvika nära kontakter. Om du testar positivt för covid-19
kommer du att få särskilda instruktioner från hälso- och sjukvården.
Rekommendationen att testa sig gäller för barn från förskoleklassen
och äldre. Den gäller även om du tidigare haft covid-19.
På folkhalsomyndigheten.se kan du läsa mer om vad som gäller för en
person som varit utomlands.

Sidor: First |1 | 2 | 3 | ... | Next → | Last