Här har vi samlat information om Corona- (Covid 19) som har gått ut till vårdhandshavare. Informationen är ordnad efter datum och senaste informationen når ni högst upp på sidan. Längst ner på sidan hittar ni sidnummer för att nå tidigare information.

___________________________________________________________________

2021-01-15 Brev om distansskola Stenbacka

Brev distansskola Stenbackaskolan v 1 (pdf öppnas i ny flik)

Till elever, och vårdnadshavare till elever, på Stenbackaskolan

Detta är ett informationsbrev för att informera er om hur det har gått efter första veckan med distansskola och fjärrlektioner.

Såklart saknar jag att ha våra elever här på plats!  -För vad är en skola utan det vardagliga mötet med elever? Men allt är inte som vanligt och vi behöver alla göra vad vi kan för att hålla ner smittspridning och jag har därmed full förståelse för beslutet om distansskola och fjärrlektioner under en period.

I skrivande stund vet jag inget annat än att beslutet om distansskola rör denna och nästa vecka. Vi kommer alla att få veta mer under kommande veckan. 

Många lärare vittnar om att elever visar stort ansvarstagande och arbetsvilja och det är hög närvaro även på distans. Mentorerna har stämt av med sina klasser om hur det går och eleverna har under veckan löpande kommit med synpunkter om vad vi kan förbättra vilket vi lyssnar på och direkt försöker hjälpas åt med. 

Skolan är inte stängd och vi arbetar enligt överenskommelser med elev och vårdnadshavare när någon elev behöver komma och träffa oss här i skolan. Vi arbetar även förebyggande med planering för varje dag. Om ni upplever att ert barn har svårt hemma så tveka inte att kontakta oss i skolan så arbetar vi med frågan tillsammans.

Tyvärr har vi märkt att några elever samlas i hemmen under distansskolan. Vi behöver alla hjälpas åt att i all möjlig utsträckning minska våra kontaktytor under denna perioden och jag uppmanar er vårdnadshavare att era barn ska arbeta enskilt från ert hem under denna tiden.

Vi i skolan får lite specialfrågor angående kost som vi måste hänvisa till kostenheten. På inloggningssidan till E-tjänsten finns kontaktuppgifter till dem. Jag hoppas att ni nåtts av informationen att ni nu även kan beställa kall matlåda till nästföljande dag.

Jag upplever första veckan som lyckad utifrån de förutsättningar som råder. -Mycket tack vare att vi alla hjälps åt att göra denna period så kvalitativ vi bara kan! 

Med förhoppning om gott samarbete/

Carolina Augustsson, t.f rektor.

_________________________________________________________

2021-01-08 Brev om distansskola Stenbacka

Brev om distansskola Stenbackaskolan 210108 (pdf öppnas i ny flik)

Brev om distansskola Stenbackaskolan 210108 Arabiska (pdf öppnas i ny flik)

Till elever, och vårdnadshavare till elever, på Stenbackaskolan

Detta är ett informationsbrev för att informera ytterligare om Stenbackaskolans planering för att driva distansskola genom att hålla s.k fjärrlektioner under vecka 2 och 3.

Som ni alla känner till hade vi under höstterminens två sista dagar distansskola genom fjärrlektioner. Detta föll väl ut och upplevelsen var att lärarna var väl förberedda och eleverna visade mycket stort ansvar och mognad. Jag vill börja med en stor eloge till alla för den väl genomförda distansskolan dessa dagar! 

I dag är vi i läget där vi behöver genomföra detta igen, och i skrivande stund är beslut taget för skolans första två veckor, vecka 2 och 3. Det betyder att vi kommer att bedriva distansskola genom att hålla fjärrlektioner dessa två veckor. Eleverna följer då sitt ordinarie schema, nya scheman för terminen hittar ni på vår hemsida under varje klass egen flik. 

Måndag morgon, 11 januari, kommer dock att starta med en digital samling i mentorsclassroomen mellan kl 8:10 och 9:00. Detta för att säkerställa att alla mentorer får kontakt med sina klasser och kan gå igenom med eleverna kring upplägget under distansskolans tid. Ordinarie lektioner, skoldag enligt schema, påbörjas sedan på måndag kl 9:30.

Lektionerna kommer att genomföras genom att ämneslärare och elever ansluter till den aktuella lektionen via länken till Meet som de alltid hittar i ämnets Google Classroom. Lärarna tar närvaro och för in eventuell frånvaro i Dexter. Elever som är sjuka och inte kan vara med i undervisningen behöver därför som vanligt frånvaroanmälas av vårdnadshavare. Om en elev som inte är frånvaroanmäld uteblir från lektionen kommer vårdnadshavare som vanligt att  få sms-notifiering om detta. Sedan arbetar lärare och elever tillsammans med ämnet via Meetet och lärarna kommer även att hålla en utcheckning vid lektionens slut. Eleverna har skolplikt som vanligt. 

Skolan är inte nedstängd under denna tiden. Vi kommer kunna genomföra undervisningen på plats för de elever som har behov av detta och personal kommer att finnas på skolan. Detta är flexibelt utifrån elevernas individuella behov.  Entrédörr A kommer under skoltid att vara upplåst och elever som akut behöver hjälp med något, eller som behöver hämta något, ombeds att komma till expeditionen via den vägen. 

Sidor: First |1 | 2 | 3 | ... | Next → | Last