Mentorer för klassen:

Jenny Gårdesten

Emelie Palmqvist

Anca Maria

Anders Svensson