Mentorer för klassen:

Jim Thorstensson

Håkan Olsson

Jonathan Karlsson