Mentorer för klassen:

Annica Svensson

Håkan Olsson

Christina Brohende