Mentorer för klassen:

Jim Torstensson

Håkan Olsson

Christina Brohende