Mentorer i klassen:

Sara Bergström Tegvald

Andreas Bergman

Maha Othman

Sandra Färm