Mentor i klassen:

Jenny Gårdesten

Anna Gniecka Chmiel

Eva Jönsson