Tycker du om att skapa är det här profilen för dig!

I denna profil kommer du att få utveckla dig inom musik, bild och form.

Du kommer att få använda olika material och uttrycksformer i ditt kreativa skapande. Inom den estetiska profilen kommer du att få delta i olika former av utställningar och uppträden.

-För dig som är kreativ och vill skapa!

Estetiska profilens ledord: Vilja! Våga! Aktivt delta!