Du som har ett intresse för Hälsa och Idrott får här en möjlighet att välja en profil som passar dig!

Här får du möjlighet att röra på dig både ute och inne. Om du har intresse och engagemang kommer du att få spänning och utmaningar! Du kommer att få vidareutveckla dig inom bollsporter i kombination med utevistelse, friluftsliv och ordinarie idrottslektioner.

Inom hälsa- och idrottsprofil får du lära dig sambandet mellan kosten, träningen och kroppen samt den egna livsstilens betydelse för hälsan.